Проект „Виртулната среда на църквата „Рождество Христово“

На 29 ноември 2019 г. ( петък) от 14,00 ч. в абсидата на музей „Възраждане и Учредително събрание“ ще бъде представен Проект „Виртуалната среда на църквата „Рождество Христово“ в с. Арбанаси“.
Проектът за дигитализация включва външна и вътрешна Google разходка и ARViTech – специално разработен проект за виртуална реалност на църквата с патентована технология.
Дигитализацията във виртуална среда е извършена от италианската фирма „Иннова сочиета кооператива“, която инсталира ARViTech –продукта и ще го интегрира с уеб страници и социалните мрежи.