Приключи проектът за реновиране на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Приключи проектът на Община Велико Търново за реновиране на музей „Възраждане и Учредително събрание".

Лентата на обновената историческа сграда бе прерязана от зам.- кмета на Старата столица проф. Георги Камарашев.

Музея бе реконструиран по ОП „Региони в растеж” за над 3,2 млн. лева. 2 385 000 лева са европейските средства, 700 000 лева са през фонда на фондовете, чрез посредника за Северна България и 166 000 лева са собствен принос.

Със средствата се реконструира покрива и се реставрира фасадата на сградата и бе поставена нова отоплителна, вентилационна и осветителна система.

След възстановяване на експозициите предстои обновения музей отново да отвори врати за посетители.