Приключи връщането на стенописите в църквата „Св. 40 мъченици“

Приключи връщането на стенописите в църквата „Св.40 мъченици“ във Велико Търново. На оригиналните места в предверието и олтара на храма са експонирани фрески, които досега се съхраняваха в Регионалния исторически музей. Фрагментите са поставени върху дървени рамки по подобие на експонираните след възобновяването на паметника Календарни сцени от притвора. Реставрацията, продължила два месеца, е изършена от доц. Евгени Николов. В момента се монтира специално осветление, което ще бъде готово за Деня на Независимостта на България 22 септември.
Стенописите са части от първия и втория регистър в предверието на църквата и над входа му. Представляват монашески сцени – Кириак Отшелник, свети пророк Илия в пещера, хранен от гарван, посещението на св. Антоний Велики при св. Павел Тивейски, „Видение на Прокъл“, двойка светци, които не са разпознати. В източната стена в олтара е върнат елемент от цокълната украса. Църковната живопис е от втората половина на XIII и XIV век. Тя е разкрита при проучвания на църквата през 80-ти и 90-те години на миналия век. Тогава фрагментите са свалени чрез различни технологии и впоследствие реставрирани и експонирани в Археологическия музей. Инициативата за връщане на мястото на фрестите е на кмета на Велико Търново Даниел Панов и бе съгласувана с Министерство на културата.
Експонирането на последните фрагменти от степонисите в .“Св. 40 мъченици“ е в унисон с идеята на превръщане на църквата и комплекса „Великата лавра“ в Пантеон на българската държавност, както и в атрактивен обект за поклонически и културен туризъм