Преустановяване дейноста на Комисията по идентификация

Уведомяваме Ви, че от 3 до 31 август 2015 г. Комисията по идентификация на съвременни произведения на изкуството в музея преустановява своята дейност!