Представят холографските методи за запис паралелно с изложбата „Ефектът на оригинала“

Холографски методи за запис и триизмерно визуализиране на обекти ще бъдат представени паралелно с изложбата „Ефектът на оригинала“, в която са включени холограми на уникални културни ценности. Лекцията на проф. дфн Елена Стойкова пред специалисти от Регионален исторически музей, НРБ „П.Р.Славейков“, ВТУ, НВУ и звената на БАН във Велико Търново, студенти, докторанти и ученици е на 20 март 2014 г. от 16,00 ч. в Музей „ Възраждане и Учредително събрание“. Тя е част от интердисциплинарния семинар „Информационно общество“ за научни дискусии и инициативи, свързани с приложенията на съвременните технологии и иновации в хуманитарните и други науки, провеждащ се всеки последен четвъртък във Велико Търново.
Изложбата „Ефектът на оригинала“, включваща 30 холограмни пана със съкровищата на България и реликви от национално-освободителните борби, сред които елинистически пластики, предмети от Панагюрското и Рогозенското съкровища, църковна утвар, лични вещи на Апостола на свободата
Експозицията може да се види от 11,00 ч. на 18 март до 17,00 ч. на 23 март 2014 г. в Музей „Възраждане и Учредително събрание“.