Представяне на книгата „Да бъдеш римлянин в Мизия“ от Калин Стоев

Kа 10 май 2018 г. (четвъртък) от 17 30 ч. в Лапидариума на Археологическия музей във Велко Търново ще бъде представена книгата на Калин Стоев „Да бъдеш римлянин в Мизия. Антропонимия и просопография на романизираното население в Горна и Долна Мизия (I-III век)“.
Книгата е изследване на имената и биографиите на над 4 000 римски граждани, принадлежащи към над 200 семейства от територията на провинция Мизия и на по-късните провинции Горна и Долна Мизия. Анализът на тези имена и биографии изгражда структурата на романизацията – процес на присъединяване на територията и населението на Долнодунавския регион към военната, административната и обществената структура на римския свят и функционирането на региона като част от империята.
Uален Стоев ще изнесе лекция на тема „Nicopolis ex Bessia = Nicopolis ad Istrum? Какво ни казват дипломите на военните от Равенския флот от 1 август 142 г.“ , която осветлява някои проблеми от административната и етническата история на Тракия и Мизия през римския период.
Д-р Калин Стоев работи в Института по балканистика с Център по тракология и е главен асистент в Университета по библиотекознание и информационни технологии.