Представяне на книгата „Акведуктите по българските земи II-IV век“ на д-р Иван Църов

На 27 юни 2018 г.(,сряда) от 1730 ч. в Лапидариума на Археологическия музей ще бъде представена монографията на д-р Иван Църов „Акведуктите по българските земи II-IV век“.
Книгата е финалът на двадесет години изследвания на Западният акведукт на римският и ранновизантийски град Никополис ад Иструм, проведени от автора – археологически, архитектурни, хидравлични и интердисциплинарни. Тя е разказ за необходимостта и начините на снабдяването с вода на градовете в Римската империя във времето на нейния просперитет, за строителството и експлоатацията на акведукти. Събрана и критично обобщена е разпръснатата в различни публикации информация за водното снабдяване на 19 градове и легионерски лагери в границите на днешна България. Приложенията включват преводи на трактатите на Витрувий „За архитектурата” и Фронтин „За водоснабдяването на град Рим”, речник, каталог, показалци.
Изданието е на български и английски език и съдържа 216 илюстрации (фотографии и графики).
Монографията „Акведуктите по българските земи II-IV век“. ще бъде официално представена от доц. Павлина Владкова, археолог в РИМ-Велико Търново.