Правилник за комплектоване и ползване на научния архив за Регионален исторически музей – Велико Търново

Правилник