Правила за сватбените ритуали в обектите на РИМ-Велико Търново

СВАТБЕНИ РИТУАЛИ – ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Желаещите да осъществят ритуал за сключване на граждански брак на територията на обект или експозиция в системата на РИМ, внасят Заявление в деловодството на музея, както и друго в деловодството на Общината одобрено от Кмета на Велико Търново, а също и такса от 1 000 лева (Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, чл. 66 а, ал 1.).
 2. Чрез внесената такса се осигурява само и единствено допуск до музейните пространства.
 3. Таксата се внася предварително по банков път, в счетоводството или на касите на РИМ.
 4. При неосъществен ритуал по причини извън компетенциите на РИМ (климатични, организационни и пр.), внесената такса не се възстановява.
 5. По време на ритуала присъстват длъжностните лица, охраняващи съответния обект, както и специално определен от Директора на РИМ служител.

СВАТБЕНИ РИТУАЛИ – ПРАВИЛА ЗА АМР „ЦАРЕВЕЦ”

 1. Ритуал за сключване на граждански брак на територията на АМР „Царевец” се осъществява на място, съгласувано с Директора на РИМ.
 2. В АМР се допускат не повече от три автомобила – на младоженците, на свидетелите и сервизен. За тях се издава еднократен пропуск по образец, поставен на предното стъкло. Останалите участници се придвижват пешеходно.
 3. Автомобилите се движат по алеите на АМР със скорост до 20 км/ч и включени аварийни светлини.
 4. Всички участници в ритуала спазват правилата за безопасно посещение на АМР.
 5. Не се допуска озвучаване с музика, която не е в традиционния контекст на ритуала за сключване на граждански брак в Р България.
 6. При желание за малък кетъринг, мястото му предварително се съгласува с Директора на РИМ. То може и да не съвпада с мястото на ритуала.
 7. Допуска се временното монтиране на леки конструкции (тенти) за ползване от длъжностните лица и участниците в ритуала. След приключване същите се демонтират.
 8. Участниците в ритуала са длъжни да се съобразяват с действащите правила и указания на персонала на РИМ.
 9. Участниците в ритуала не бива да забравят и тяхното поведение трябва да е съобразено с това, че АМР „Царевец” е едно сакрално място, където се е творила част от историята на България и Европа.