Писмо до Великотърновски общински съвет

Изх. № 146/25.04.2014 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Копие:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АШИКОВ,

На последната сесия на Великотърновският общински съвет, както става ясно от публикациите в медиите, съветникът от движение „Царевград за Велико Търново” Николай Николов си е позволил да отправи клеветнически твърдения за превръщането от страна на Регионален исторически музей – Велико Търново на олтара на църквата – музей „Св. 40 мъченици” „…в склад на непотребните му вещи, в който влизат всички, които пожелаят” (цитирам по www.dariknews.bg/view_article_id=1253656).
Искам да подчертая, че РИМ – Велико Търново е основан преди 143 години – по-стар е не само от Общината, а дори от съвременната държава. И през всичките тези години се е грижил за опазването на културно-историческото наследство на старата столица, дори във времената на робство, войни, природни катаклизми. Грижи се и днес. Само за изминалата 2013 година през обектите, стопанисвани от музея са преминали близо 500 000 посетители. Няма друг музей в България, който да се похвали с такъв интерес към обектите му.
Ето защо Дирекционният съвет на музея ме упълномощи да изкажа възмущението на 110 членния екип на РИМ – Велико Търново от клеветническите слова, изречени публично по наш адрес.
Преглъщаме, че никой не ни каза „благодаря” за това, че през празничните дни работим докато хората почиват и се разхождат, че заплащането на нашия труд е нищожно, а отговорностите големи, че съветниците гласуват решения без да са запознати с експертните становища на специалистите ни. Но не можем да преглътнем, когато ни обвиняват в непрофесионализъм и липса на грижи за поверените ни паметници, както бе сторено от съветника инж. Николов.
Безспорно, въпреки огорчението ние ще продължим работата си, както до сега – с отговорно професионално отношение. Желанието на екипа на РИМ – Велико Търново е да запознаете с този текст великотърновските общински съветници.
Използвам случая да поканя Великотърновския Общински съвет на опознавателно посещение във всички стопанисвани и управлявани от Регионален исторически музей – Велико Търново обекти.

С уважение,

Д- Р ИВАН ЦЪРОВ
Директор на РИМ – Велико Търново