На 03, февруари, 2014 г. (понеделник), Мултимедиен посетителски център – Царевград Търнов няма да приема посетители!

На 03, февруари, 2014 г. (понеделник), Мултимедиен посетителски център – Царевград Търнов няма да приема посетители!