Набират се материали за том ХХХІІ на Известия на РИМ-Велико Търново

Редакционната колегия на Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново уведомява, че започва набиране на материали за том ХХХІІ на изданието.
Материалите да бъдат съобразени със задължителните изисквания за публикуване в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, които са публикувани в уебсайта на музея: новини.

Краен срок за предаване – 30 юни 2017 г.

Научните разработки се приемат от секретаря на Редакционната колегия – Станислава Ботева.

За информация и контакти:
rimvt_edit@abv.bg
062/682527 – Станислава Ботева