Музеят връчи удостоверения на 10 ученици-екскурзоводи

На 29 юни 2016 г. в лапидариума на Археологическия музей във Велико Търново, от името на ръководството на Регионалният исторически музей, бяха връчени удостоверенията на завършилите двегодишен курс по „Екскурзоводство” при Общински детски комплекс. Проектът стартира през 2014 г. и е част от дългогодишната програма за обучение на ученици за добиване на практически умения за екскурзоводската професия.
Успешно завършилите курса тази година са 10 ученици от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Те владеят английски, испански, френски и немски език и желаят в бъдеще да се занимават с екскурзоводство и туризъм.
Партньорството между Общински детски комплекс – Велико Търново и Регионален исторически музей е от 2002 г. и това е тринадесетият завършен проект на ръководителите Мария Джамбазова и д-р Светла Атанасова. В тези извънучилищни форми се включват ученици от 10 и 11 клас на Езикова и Природо-математическа гимназия в града, които владеят минимум два чужди езика. Обучението включва 120 часа теория, 40 часа практика в музейните обекти и 40 часа тренинги за развитие на умения за общуване. В края на обучителния период се полагат изпит и се получава Удостоверение за завършен курс по „Екскурзоводство”, скрепено с подписите на директорите на двете институции.