Крепостта Трапезица отворена за туристи от 9 май по екопътека

От 9 май 2020 г. Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ е отворен за посещение, всеки ден отворена за посещение всеки ден от 8.30 до 19.00 часа.

Достъпът до крепостта е по екопътека, а от 1 юли т.г. ще започне да функционира и фуникулярът.

Продажбата на билети се преустановява един час преди края на работното време.