Конкурс за екскурзоводи

Регионален исторически музей-Велико Търново обявява конкурс за длъжността „Екскурзовод” – 3 щатни бройки.

1. Изисквания

– Образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър „Приложна лингвистика”
– Специалност: „Английски с румънски език”
„Английски с руски език”
„ Английски с източен език”  

2. Необходими документи:
– Заявление
– Автобиография по европейски формат
– Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.
– Други документи за придобити квалификации 

3. Начин на провеждане на конкурса:
– По документи
– Събеседване по специалността  

Срок за подаване на документи 30.03.2018 г. в деловодството на Регионален исторически музей – Велико Търново, ул.„Никола Пиколо” № 6.

Телефон за информация 0885 105 244.