Комисията по идентификация на движими вещи възстановява дейността си

Комисията по идентификация на движими вещи за външни лица към Регионален исторически музей – Велико Търново възстановява дейността си от 1 февруари 2021 г.

Приемането и издаването на документи ще става в „Методически кабинет” в  Административната сграда на музея на ул. „Никола Пиколо“ №6.

Документи ще се приемат всеки вторник от 9.30 до 12.00 час, а издадените  удостоверения ще се получават във вторник от 13.30 до 16.30 часа.

Лице за контакти: Весела Мартинова – уредник, тел. за връзка:  062 682 526

Дейността на комисията се осъществява, съгласно Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистър за ДКЦ и Инструкция за реда за идентификация на съвременни произведения на изкуството от РИМ – Велико Търново, при строго спазване противоепидемичните  срещу  COVID-19