Комисията за идентификация на културни ценности няма да работи през септември

Комисията за идентификация на културни ценности към Регионален исторически музей – Велико Търново,временно преустановява своята дейност за периода от 1 септември до 30 септември 2020 г, поради други служебни ангажименти.