Комисиите по идентификация на културни ценности временно не работят

Заради новите противоепидемични мерки до 31 октомври 2021 г. се пруестановява работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица към Регионален исторически музей-Велико Търново.

Музейните обекти и експозиции продължават работата при спазване на ограниченията срещу разпространението на COVID-19.