Историци и общественици се включиха в дискусия за Стефан Стамболов

Научна дискусия посветена за живота и делото на Стефан Стамболов. Се състоя на 6 юли 2015 г . в музей „Възраждане и Учредително събрание” във Велико Търново. С форумът бе отбелязвана 120-годишнината от кончина на бележития български държавник и 20 години от откриването на паметника на Стефан Стамболов в старата столица.
В дискусията участваха проф. д.ик.н. Димитър Иванов от УниБИТ – София, академик Иван Радев и професорите историци Петко Петков и Милко Палангурски от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, инж. Георги Стефанов и Станка Палазова от Общински комитет „Васил Левски” – В. Търново, д-р Светла Атанасова от РИМ – В. Търново, Светлана Шаренкова и арх. Лъчезар Лалев – един от авторите на паметника на Стефан Стамболов