Изложба „80 години дипломатически отношения между България и Аржентина“

Във връзка с дните на аржентинската култура по идея на община Велико Търново със съдействието на Регионалния исторически музей на 21 октомври от 17.30 часа в музей “Възраждане и Учредително събрание “ се открива изложба “80 години дипломатически отношения между България и Аржентина”. Тя е организирана от Министерството на външните работи на Република България, посолството на Република Аржентина в София и Държавния културен институт.
Фотодокументалната изложба проследява развитието на дипломатическите отношения между двете страни от установяването им през 1931 година до наши дни. Представени са фотоси на български емигранти, документи за търговските отношения между България и Аржентина, български реклами, публикувани в аржентинската преса. Могат да се видят и вестници на български език, издадени в Аржентина.
Изложбата е допълнена и обогатена със снимки и документи, свързани с живота на емигрирали през 20-те години на XX век в Аржентина жители от Великотърновски регион. Материалите са издирени от музейните работници от отдел “Нова и най-нова история” специално за изложбата и се показват за първи път пред жителите и гостите на града. Част от снимките и документите са от личния архив на г-жа Мина Илиева, секретар на Община Велико Търново.
Включването на “търновската тема” в престижната изложба не е случайно, тъй като сред първите емигранти в латиноамериканската държава още в началото на миналия век откриваме представители от нашия регион, а през 1931 – 1933 година от емигриралите в Аржентина българи най-много са от Великотърновски окръг.
Нашите земляци, както и останалите емигранти от страната, имат значителен принос за развитието на определени райони в Аржентина, но в същото време запазват и националната си идентичност, за което свидетелстват и представените в изложбата снимки и документи.