Изложба, по повод 3-ти март, в Гюргево

По повод Националния празник на Република България представихме в Окръжен исторически музей – Теохари Антонеску, Гюргево мобилната изложба „България и Румъния пред прага на Новото време. Забравени снимки и гравюри от Руско-турската война”.

Експозицията съдържа 59 изображения. Представени са гравюри, публикувани във френското издание „L’Univers illustre” по време на войната, които са слабо познати днес в обществото, както в България, така и в Румъния. Гравюрите са предоставени за мултиплициране от Национално движение „Русофили”. В изложбата са използвани и копия на снимки съхранявани във фонда на РИМ – Велико Търново. Снимките са направени от военните фотографи и кореспонденти Александър Иванов и Франц Душек. Последният е командирован пре 1877-1878 г. като военен кореспондент към щаба на действащите румънска и руска армия на Балканския полуостров.

Мобилната изложба посветена на Руско–турската освободителна война и подписването на Сан – Стефанския мирен договор се експонира в рамките на сътрудничеството между РИМ – Велико Търново, Окръжен исторически музей – Теохари Антонеску, Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус “ Русе – Гюргево.