Изложба „За единна България“

На 2 ноември, 2010 г., в 16 ч., в Музей „Нова и най-нова история” ще бъде открита изложбата „За единна България”

С тази изложба РИМ – Велико Търново отбелязва 125-годишнината от Съединението и Сръбско-българската война.

Експонирани са само оригинални материали – снимки, документи, оръжие, книги, вещи – някои от които се показват за първи път. Търновци отново ще имат възможността да се докоснат до автентичността и да усетят историческата стойност на онези времена.