Изложба представя проекти за реставрация и социализация на Никополис ад Иструм

От 18 май 2016 г. Регионален исторически музей-Велико Търново в партньорство с Камарата на архитектите в България, Варненски свободен университет „Черноризац Храбър“ и Регионална народна библиотека „П.Р.Славейков“ представя изложбата „Никополис ад Иструм – минало и бъдеше“. В нея са включени проекти за експониране, адаптация, социализиране и консервация на обекти, разкрити при археологически проучвания в римския град през последните години. Експозицията е част от инициативите за 145 години от създаването на музея и отбелязването на Международния ден на музеите – 18 май.
Изложбата е на таблата на ул. „Независимост“ пред факултет „Изобразително изкуство“ в центъра на Велико Търново.
Представените проекти са разработени от екип с участието на археолозите от музея, проучващи античния град д-р Павлина Владкова и д-р Иван Църов, архитекти и студенти по архитектура от Варненски свободен университет „Черноризац Храбър“ ръководени от арх. Драгомир Йосифов. Те са за реставрация, консервация и експониране на хипокауста и водонапорната кула в Никополис ад Иструм и за анасилоза (реконструкция и реставрация с експониране на място на артефактите открити при проучванията ) на северния вход на селището. Трите разработки се представят за първи път пред публика. Те са финализирани и с тях може да се кандидатства за финансиране по различни програми за експониране и социализация на Археологически резерват „Никополис ад Иструм“.