Изложба в Конака представя наборната военна служба през социализма

Регионален исторически музей–Велико Търново и търновският Военен клуб представят от 2 до 27 февруари 2022 г. в музей „Възраждане и Учредително събрание“ изложбата „Когато момчето става мъж…” Казармата през „ОНЕЗИ” 45 години”.
Неин автор е уредникът от музея д-р Илия Вълев, който изследва наборната военна служба от няколко години насам.

Изложбата е военно-историческа и етноложка и представя любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява вътрешноказармения всекидневен живот на войниците и обичаите и ритуалите съпътстващи възмъжаването на момчетата.

 Във временната експозиция в Конака ще може да се види сбирка от автентични предмети от времето на социализма – униформи, знаци и емблеми на видове и родове войски, войнишко снаряжение и оръжие, лични вещи и др.; информативни документи и интересни фотографии; експозиционни табла с преки спомени и разкази на отслужили наборна военна служба лица.    Изложбата има превод на английски, като включена и забавно-развлекателна (игрова) част за посетителите деца.

Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

Експозицията ще бъде открита  на 2 февруари 2022 г. в 16,00 ч.

При посещение на изложбата е необходим зелен сертификат и спазване на противоепидемични мерки.