Започват разкопките на селищна могила Петко Каравелово

Ще се проучват жилища от Ранния халколит. Разкопките се финансират от РИМ-В.Т. и са частично подпомогнати от

Евро Ферт АД