Допускат се групови посещения в музейните обекти

От 1 март 2021 г. се допускат групови посещения в обектите и експозициите на Регионален исторически музей.–Велико Търново, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Организирана ученическа група, съгласно „Наредба за детските и ученически туристическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищно образование”, за посещение на 2 обекта заплаща 6.00 лв., като се допуска безплатно един придружител на всеки 5-7 деца от детските градини и деца в предучилищна възраст и един придружител на всеки 10-15 ученици от I до XII клас.