Дарителите на РИМ – Велико Търново за 2012 г.

На 1.11.2012 г. в музей “Възраждане и Учредително събрание” се проведе традиционната среща с дарителите на музея. На срещата се връчиха дарителски свидетелства и се представи изложба от дарените през изминалата година исторически и етнографски материали.
Изложбата може да бъде разгледана до 13.11.2012 г.