Дарителите на РИМ – Велико Търново

На 01. 11. 2011 г. по традиция РИМ – Велико Търново удостои своите дарители със свидетелства за извършените от тях дарения и карти за целогодишен безплатен достъп за музейните обекти и експозиции. Свидетелствата бяха връчени лично от директора на музея г-н Иван Църов, който благодари за направените дарения и изказа дълбоката признателност за благородния жест.