В „Непознатото наследство“ музеят представя „Mater Via Dolorosa” или „Св. Богородица Страдаща”

„Mater Via Dolorosa” или „Св. Богородица Страдаща”

От 9 април 2015 г. в рубриката Непознатото наследство” (Из тайните на миналото) Регионален исторически музей – Велико Търново представя иконата „Mater Via Dolorosa” или „Св. Богородица Страдаща”. Иконата и 12-минутен филм с 3D анимация, представяш нейната история, могат да се видят в специална витрина в музей „Възраждане и Учредително събрание“ през следващия месец.
Текстовете от Новия завет, свидетелстващи за страданията и кръстните мъки на Иисус Христос, са фундаментални в християнството. Христовата жертва на Голгота в името на спасението на човешката душа се превръща в център на богослужебния живот, а Пасхата – Великден се явява празник на празниците, начало и край на богослужебния кръг. Темата „Страдания Христови” намира отражение и в изобразителното изкуство. През ХІV в. се оформя подробен цикъл със сцени от „Страстната седмица”, който придобива облика на завършена църковна драма.
През ХVІ–ХVІІ в. с разцвета в областта изобразителното изкуство в Западната християнска църква се създават композиции се все по-засиленото драматично-пространствено интерпретиране на „Страстите Христови”. От втората половина на ХVІІІ в. под западно влияние започват промени в българската иконописна традиция, в резултат на което интересът към цикъла със страданията на Христос през възрожденската епоха нараства значително. Свидетелство за това са редица икони, открити на територията на Великотърновската област, на които са изобразени сцени от Страстния цикъл.
Особен интерес представлява една икона на „Света Богородица Страдаща”, съхранявана днес във фонд „Християнско изкуство” на Регионалния музей. Тя е прецизно изработена и се отличава с рядка иконография. В центъра е представена Богородица пред голготския кръст, опечалено навела глава и със забит меч в гърдите. Придружаващият надпис е цитат от Евангелието на Лука, който гласи: „и на сама тебе меч ще прониже душата – за да се открият мислите на много сърца”. Тези пророчески думи на Симеон Богоприемец по време на срещата в храма лежат в основата на буквалното изписване на забития меч в гърдите на Богородица от централното изображение. В полукръг,, в декоративни рамки от стилизиран трънен венец, са седем по-малки сцени със сюжети от детството и кръстните мъки на Христос. Това съчетаване има за основа популярен литературен текст със западен произход, известен като „Седем скърби на благословената Дева Мария” или „Mater Via Dolorosa”. Описанията на „Mater Via Dolorosa” съответстват на изображенията от иконата: 1. Симеон посреща младенеца с пророчеството в Йерусалимския храм; 2. Бягството в Египет; 3. Поучението на младия Христос в храма; 4. Срещата на Богородица по време на носенето на кръста; 5. Пред Разпятието на Голгота; 6. Снемане Тялото от кръста; 7. Погребение Тялото на Спасителя. Сцените са придружени с надписи на правилен и четлив гръцки език.
В иконата се наблюдава строго придържане към последователността на „Седемте скърби на Богородица”, макар че установените западни влияния не са достатъчен критерий за определяне на нейния произход. Вероятно тя е копирана през средата или втората половина на ХVІІІ в. в местно ателие, установило се в региона на Велико Търново или Арбанаси. Неизвестният автор на иконата няма нищо общо с тревненските зографи, тъй като стилистиката на изписване показва предпочитание към ренесансовата живопис.
Независимо от присъстващите западни иконографски особености, Търновската икона принадлежи най-вероятно на поклонния тип икони, излагани в православната църква. Пробитите два отвора в горните ъгли дават основание да се предположи, че тя е била прикрепяна чрез дървени сглобки към рамката на специален литургичен кръст. Вероятно по този начин иконата се е поставяла по време на Страстната седмица на видно място в църквата „Рождество Христово” в Арбанаси или в някой от храмовете на Велико Търново. Така изображението на „Св. Богородица Страдаща” с включените сцени от Страстния цикъл е давало възможност на богомолците да се преклонят пред новозаветните събития и да съпреживеят отново Страданията на Божията майка и нейния Син.

Рубриката „Непознатото наследство” подготви екип в състав: Ил. Петракиев, д-р Т. Георгиева, гл. ас. д-р Пл. Събев – Регионален исторически музей, В. Търново