Възстановено е екскурзводското обслужване

2021 ще бъде открита в 17:00 ч. на 14 октомври в музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Съвместна експозиция на Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства Казанлък и РИМ Велико Търново е посветена на историята на самолетостроенето в България.„

В 35 тели от 9,00 до 16,30 ч., без почивен ден. Профилактика: вторник, 9,00 – 12,00 ч.

Музей „Затвор“ приема посетители от 9,00 до 17,00 ч., почива: неделя и понеделник. Профилактика: сряда, 9,30 – 12,00 ч. 

Музей „Констанцалиева къща“ приема посетители събота и неделя от 10,00 до 15, 30 ч.  От 20 до 31 декември 2021 г. музеят ще е отворен за посетители всеки ден. Профилактика: понеделник 10,00 – 12,00 ч.