Временно затваряне за посетители на Археологическият музей

Поради ремонтни дейности се затваря за посетители Археологическият музей „Велико Търново – столица на България 12-14 век“ за времето от 04 март 2013 г. до приключване на ремонтните дейности.