Актуално работно време на музейните обекти през октомви 2021 г.

От 1 октомври 2021 г. се променя работното време на обектите и експозициите на Регионален исторически музей-Велико Търново.

От 9.00 до 17.00 часа ще приемат посетители средновековни църкви в кв. „Асенов”, музейните обекти в с. Арбанаси  („Констанцалиева  къща” и църквите  „Св. Архангели Михаил и Гавраил”, „Рождество Христово” , „Св. Георги”), Археологически резерват „Никополис ад Иструм” и  Къща – музей „Филип Тотю”, с. Вонеща вода.

От 9.30 до 17.30 часа ще приемат посетители музеите „Затвор”, „Сарафкина къща”  и „Нова история”

От  9.00 до 18.00 часа са отворени за посетители АМР „Царевец”, АМР „Трапезица”, ММПЦ “Царевград Търнов”, Археологически музей и музей ”Възраждане и учредително събрание”

Касите преустановяват продажбата на билети 30 мин., а за АМР „Царевец” и АМР „Трапезица”, АР „Никополис ад Иструм”, музей „Въраждане и Учреително събрание”, Археологически музей  –  1 час  преди края на обявеното работно време.