Актуални входни такси и цени на услуги от 20 юни 2017 г.

I. 1.  Входна такса за един музеен обект: (АМР „Царевец”; музей „Сарафкина къща”; Археологически музей; музей „ВУС”; музей „Нова и най-нова история” + музей „Затвор”; мемориална къща-музей „П.Р.Славейков”; мемориална къща-музей „Филип Тотю”; музеен комплекс „Велика лавра” + църква-музей „Св. Георги” + църква-музей „Св. Димитър Солунски”; църква-музей “Св. Св. Петър и Павел” + църква-музей “Св. Иван Рилски”; музей „Констанцалиева къща”; църква-музей „Рождаство Христово”; църква-музей „Св. Архангели Михаил и Гавраил”; църква-музей „Св. Георги”; Исторически музей – Килифарево; АР „Никополис ад Иструм”; АМР „Трапезица – екопътека”).

 • За учащи (удостоверено с документ) – 2.00 лв.;
 • За родители (майка, баща + до три деца от 7 до 18 г. ) – 6.00 лв.;
 • За всички останали посетители – 6.00 лв.

1.1. Беседи

 • На български език – 10.00 лв. на започнат час;
 • С превод – 20.00 лв. на започнат час;
 • На чужд език – 30.00 лв. на започнат час.

1.2. Безплатни посещения

 • Деца до 7 години;
 • Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново – от 15 септември до 30 юни (в рамките на учебната година);
 • Хора с трайни увреждания (Лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50+ %, удостоверено с документ);
 • Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език;
 • Посетителите всеки последен четвъртък на месеца;
 • Дарители на РИМ (срещу съответна персонална карта);
 • Служители на Община Велико Търново и общински съветници (удостоверено с документ);
 • Гости на Община Велико Търново;
 • Служители от музеи и галерии (удостоверено със служебна карта);
 • Лица със заслуги към РИМ – Велико Търново (удостоверено с персонален пропуск).

1.3. Преференциални цени

 • Български граждани над 60 години (удостоверено с лична карта) – 3.00 лв.;
 • Преференции по решение № 821/ 2006г. на Великотърновския Oбщински съвет
 • Индивидуален двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта – 20.00 лв;.
 • Семеен (майка, баща + до три деца) двудневен пакет за 10 музейни обекта – 30.00 лв.;
 • Ученически групи заплатили такса за два обекта в структурата на РИМ – Велико Търново, могат да посетят трети безплатно, по техен избор в рамките на деня (без ММПЦ).
 1. Комбиниран билет АМР „ТРАПЕЗИЦА” – такса вход и  ползване на ФУНИКУЛЯР.

2.1. Комбиниран билет за посещение на музеен обект и ползване на фуникуляр           (в двете посоки):

 • За възрастни – 16.00 лв.;
 • За учащи (удостоверено с документ) – 12.00 лв.;
 • Семеен билет (майка, баща + до три деца от 7 до 18 г.) – 26.00 лв.;
 • За възрастен над 60 г. (удостоверено с лична карта) – 13.00 лв.;
 • За хора с трайни увреждания (Лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50+ %, удостоверено с документ) – 50% намаление на цена на фуникуляр, без такса вход – 5.00 лв.;

2.2. Комбиниран билет за посещение на музеен обект и ползване на фуникуляр в едната посока (качване):

 • За възрастни – 11.00 лв.;
 • За учащи (удостоверено с документ) – 7.00 лв.;
 • Семеен билет (майка, баща + до 3 деца от 7 до 18 г.) – 16.00 лв.;
 • За възрастен над 60 г. (удостоверено с лична карта)  – 8.00 лв.;
 • За хора с трайни увреждания (Лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50+ %, удостоверено с документ) – 50% намаление на цена на фуникуляр, без такса вход – 5.00 лв.

2.3. Билет за ползване на фуникуляр в едната посока (слизане):

 • За възрастен – 5.00 лв.;
 • За учащи (удостоверено с документ) – 5.00 лв.;
 • Семеен билет (майка, баща + до три деца от 7 до 18 г.) – 10.00 лв.;
 • За възрастен над 60 г. (удостоверено с лична карта) – 5.00 лв.;
 • За хора с трайни увреждания (Лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50+ %, удостоверено с документ) – 50% намаление на цена на фуникуляр, без такса вход – 5.00 лв.;

2.4. Безплатно ползване – деца до 7 г.

 1. Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов”:

3.1. Входна такса:

 • За възрастен – 10.00 лв.;
 • За учащи – (удостоверено с документ) – 5.00 лв.;
 • За възрастни над 60 години (удостоверено с лична карта) – 5.00 лв.;
 • За родители (майка, баща + до три деца от 7 до 18 г.) – 20.00 лв.

3.2.Беседи

 • На български език – 10.00 лв. на започнат час;
 • С превод – 20.00 лв. на започнат час;
 • На чужд език – 30.00 лв. на започнат час.

3.3. Безплатни посещения:

 • Деца до 7 години;
 • Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново – от 15 септември до 30 юни  (в рамките на учебната година) – по писмена заявка от учебното заведение;
 • Хора с трайни увреждания (Лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50+ %, удостоверено с документ);
 • Организирани групи от български общности зад граници, владеещи български език.

3.4. Услуги и такси:

 • Любителско заснимане (без статив и светкавица) – 5.00 лв. (задължително маркиране на устройството със стикер);
 • Авторско заснимане на видео – 100.00 лв. (по договор);
 • Ползване на костюм – 5.00 лв. (по предварителна заявка);
 • Сертификат – 5.00 лв. (по предварителна заявка).
 1. Комбиниран билет за Мултимедиен посетителски център “Царевград

Търнов” и църква “Св. Св. Петър и Павел” и църква “Св. Иван Рилски”

4.1.  Входна такса:

 • За възрастни – 12.00 лв.;
 • За учащи (удостоверено с документ) – 6.00 лв.;
 • За възрастни над 60 години (удостоверено с лична карта) – 6.00 лв.;
 • За родители (майка, баща + до три деца от 7 до 18 г.) – 24.00 лв.

4.2.  Беседи (на започнат час)

 • На български език – 15.00 лв.;
 • С превод – 30.00 лв.;
 • На чужд език – 50.00 лв.
 1. Специализирани услуги, свързани с дейността на музея
 • Авторско заснимане на музеен предмет – 50.00 лв.;

( Авторското заснимане е вид преотстъпване за публикуване на авторското право върху изображението на даден музеен предмет);

 • Консервационно – реставрационни дейности на културни ценности, собственост на музеи, юридически и физически лица (по договор)
 • Експертни оценки (по договор);
 • Организиране на конференции, концерти, изложби, срещи и др. в залите на музеите – 250.00 лв. на започнат час;
 • Организиране на сватбени ритуали в музейни обекти – 1000.00 лв.

5.1. Предоставяне на музейни ценности и пространства за заснимане на филми, предавания, реклама

 • Ползване на музейните пространства, залите и интериора – 250.00 – 500.00 лв. на започнат час;
 • Тематичен подбор и представяне на движими културни ценности ( ДКЦ) за издателски и рекламни издания – 50.00 лв. на ДКЦ.
 1. Допълнителни услуги
 • Представяне на експозиционна мебел (по договор);
 • Транспортиране и монтаж на експозиционна мебел – 3.00 лв. на км и 30.00 лв. на започнат час;
 • Историческа справка, копия от документи и т.н. (по тарифа);
 • Продажба на консигнация (по договор);
 • Ползване услугите на ведомствената библиотека от външни за РИМ – Велико Търново лица:

– годишна такса – 20.00 лв.

– еднократна такса – 2.00 лв.

 • Копирни услуги
 • Формат А 4 – 0.10 лв. / стр. ( 0.15 лв. двустранно)
 • Формат А 3 – 0.20 лв. / стр. ( 0.30 лв. двустранно)