Музей „Нова и най – нова история“

Музей “Нова и най-нова история” се намира в непосредствена близост до музея-затвор във Велико Търново. В една от залите му е експонирана временната изложба “Велико Търново и българската държавност”. Водещата идея на изложбата е представянето на града като символ на приемствеността на българската държавност в първите десетилетия след Освобождението. Чрез фотоматериали и оригинални вещи са показани най-значимите събития, случили се в Търново през този период: Първото Велико народно събрание и изборът на Александър Батемберг за български княз през 1879 г. ; Второто Велико народно събрание проведено в гр. Свищов през 1881 г; Съединението през 1885 г; Третото Велико народно събрание и изборът на Фердинанд Сакскобурготски за български княз; Четвъртото Велико народно събрание проведено през 1893 г; Обявяването на независимостта на 22 септември 1908 г; Петото Велико народно събрание от 1911 г. Акцент в изложбата е поставен върху ролята на Стефан Стамболов като строител на съвременна България. Особен интерес предизвикват показаните лични вещи на автора на песента “Мила Родино” – Цветан Радославов и монетните емисии от времето на Третото българско царство.

В друга зала на музея е експонирана изложбата “Войни за национално обединение на България” – 1885 г., 1912 – 1913 г., 1915 – 1918 г. Чрез карти отразяващи военните действия и богат фотографски материал са представени най-важните моменти от войните за национално обединение на България. Показан е веществен материал от това време, по-голямата част от който е притежание на великотърновци взели участие в бойните действия: медали и ордени; униформи; средства за наблюдение; хладно парадно и бойно оръжие; пушки “Крънка”, “Маузер”, “Манлихер”, “Пибоди Мартини”, револвери “Гасер”, пистолети “Парабелум”, “Валтер”, “Берета” и др.; картечници “Максим-Соколов”. Наред тях могат да бъдат видяни графики на участвалия във войните известен търновски художник Борис Денев и оригинални илюстровани карти от епохата.