ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 8, 1993 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Кинка Панайотова. Социалната структура на населението на Велико Търново, Горна Оряховяца и Лясковец (1878 – 1944 г.) – 7 стр.

ИСТОРИЯ

Светлозара Чепкънова-Станева. Участие на висшето българско духовенство в Учредителното събрание – 37 стр.

Тянка Минчева. Приносът на Иван П. Славейков за развитието на читалище „Трудолюбие“ – Трявна и „Надежда“ – В. Търново – 45 стр.

Невяна Бъчварова. Държавната културна политика и проблеми на музея при читалище „Надежда” във Велико Търново (1871 – 1945 г.) – 57 стр.

Тодор Николов. Леон Филипов – 77 стр.

Радка Цонева. Принос към историята за изграждане на военен клуб във Велико Търново – 83 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Вълка Илчева. Археологическо проучване на Ново село, Великотърновско – 91 стр.

Павлина Владкова, Пепа Лунгарова. Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица – 97 стр.

Иван Църов. Мраморна глава на Пан от Никополис ад Иструм – 105 стр.

Йордан Алексиев. Проучвания на средновековни обекти във В. Търново и региона (история, резултати, проблеми) – 109 стр.

Константин Тотев. Рядък мeдальон от клетъчен емайл, открит на Царевец – 121 стр.

Константин Дочев. Колективна находка с медни монети (XIII в.) от манастира „Св. Димитър”, В. Търново – 125 стр.

Иван Бъчваров. Колективни монетни находки oт средновековния некропол (XIV в.) при с. Янтра, Горнооряховска община – 131 стр.

Хитко Вачев. Бележки върху архитектурата и датата на църквата „Св. Атанас” в Г. Оряховица – 137 стр.

ЕТНОГРАФИЯ

Златка Генова. За наименованията в българското грънчарство – 145 стр.

Васил Мутафов. Традиционна народна керамика (XIX – XX в.) от фонда на Исторически музей – Велико Търново – 153 стр.

ДОКУМЕНТИ

Ваня Станчева. Из протоколната книга на дружеството „Дом за изкуство и просвета” – Велико Търново (1932 – 1944 г.) – 159 стр.

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Хитко Вачев. За и против една нова интерпретация на проблемите на българската църковна архитектура – 170 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ – CONSERVATION AND RESTORATION

Юлия Генчева, Петър Станев. Технология на орнамента на фината керамика от селищата Качица – Велико Търново и Клисе баир до с. Шемшево от прехода от енеолита към бронзовата епоха – 179 стр.

СЪВРЕМЕННИЦИ

Румяна Начева. Мариана Паунова – 185 стр.

В ПАМЕТ НА

Йордан Алексиев. Атанас Писарев (1936 – 1992) – 189 стр.

ВЕСТИNEWS193 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието