ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 7, 1992 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Йордан Алексиев, Хитко Вачев. Средновековната крепост „Ряховец” при Горна Оряховица – 7 стр.

Иван Бъчваров. Монетни находки от крепостта „Ряховец” – 41 стр.

ИСТОРИЯ

Тянка Минчева. Още за участието на жените от Първи Търновски революционен окръг в Априлското въстание 1876 година – 59 стр.

Кинка Панайотова. Стопанската структура на Горна Оряховица през периода 1878 – 1944 – 73 стр.

Кинка Панайотова, Ваня Станчева. Приносът на Константин, Недялко и Ангел Каранешеви в обществено-политическия и културен живот на Великотърновския край – 93 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Лазар Нинов, Петър Станев. Животновъдна и ловностопанска дейност на населението от неолитната селищна могила Самоводене – 117 стр.

Вълка Илчева. Глинена идолна пластика от праисторическото селище Хотница – Водопада – 127 стр.

Павлина Владкова. Проучвания на римската и ранновизантийската култура във Великотърновския регион. Резултати и проблеми – 135 стр.

Иван Църов. Медицински и фармацевтични инструменти и пособия от Никополис ад Иструм и градската му територия – 147 стр.

Соня Султова. Теракотови статуетки на Афродита от керамичния център в Бутово – 153 стр.

Атанас Писарев. Археологическо проучване на обект 12–С на хълма Царевец във Велико Търново – 159 стр.

Христо Харитонов. Класификация на находките от монети, използвани с вторична функция през XV – XVIII век на територията на днешна Северна България – 171

ЕТНОГРАФИЯ

Васил Мутафов. Етнодемографски, социален и стопански облик на град Горна Оряховица – XV – XVIII век – 193 стр.

Теодора Рогева. Народни обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето в Лясковец и околните села – 215 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ

Юлия Генчева. Консервационно-техническа експертиза на глинено съоръжение от неолитна селищна могила Самоводене – 227 стр.

ИЗ ФОНДОВЕТЕ HA МУЗЕЯ

Нумизматика – 234 стр.

Обръщение нa Търновската община от 1867 година – 235 стр.

Протокол от изборите за Второто Велико Народно събрание 1881 година – 236 стр.

ХРОНИКА

Диана Косева. Икони от Великотърновския музей по световните изложбени зали – 238 стр.

Невяна Бъчварова. Хроника 1991 – 242 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието