ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 5, 1972 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Йордан Алексиев. Още за историята на археологическото дружество във Велико Търново – 5 стр.

Богдан Султов. Производство на релефна керамика в Долна Мизия – 21 стр.

Петър Славчев. Стари селища и находки в землището на гр. Лясковец – 31 стр.

Никола Ангелов. Към въпроса за развитието на занаятите в средноковния Търновград npeз XIII – XIV в. – 51 стр.

Атанас Попов. Старопланинската укрепителна система за защитата на средновековния Търновград – 65 стр.

Тoдop Герасимов. Чий е надгробният паметник от Царевец в Търново – 123 стр.

В. Герасимова. Кръстът на севаст Берислав – 129 стр.

Бистра Цветкова. За съдбата на средновековната българска столица Търново след падането й под турска власт – 139 стр.

Бистра Цветкова. Обществено-икономическо развитие на Елена и Еленския край през епохата на османското владичество – 151 стр.

Тодорка Драганова. Търново през XIX век (Градоустройствен облик но документи, пътеписи, спомени на съвременници и снимки) – 163 стр.

Велко Тонев. Няколко документа зa въстанията в Търновския край през 1862 и 1876 г. – 215 стр.

Димитър Минчев. Велико Търново и руската консулска поща прeз XIX век – 227 стр.

Тодop Овчаров. Документи за дейността на Великотърновския и местен комитет на БКП и на партийната група и с. Шемшево, В. Търновски окръг – 231 стр.

Кинка Панайотова. Изграждане на енергийната база на капиталистическата индустрия във Великотърновски окръг (1910 – 1947 г.) – 251 стр.

Атанас Писарев, Марко Цочев. Колективна находка от европейски и турски монети от с. Беляковец, Великотърновско – 275 стр.

Иван Кокорков. Едни османски документ  за историята на църквата „Св. Никола” в Горна Оряховица – 287 стр.

Николай Колев. Техническо и терминологично изследване на една част от севернобългарската кола – 291

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието