ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 4, 1968 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Н. Ангелов. Към въпроса за старите изображения на средновековния град Търново – 1 стр.

Я.Николова. Църквата „Св. Параскева” във Велико Търново  – 17 стр.

Т. Герасимов. Паричният пазар в тържището Дискодуратера  – 25 стр.

Б. Султов. Антични гробни находки във Великотърновски окръг – 41 стр.

Я. Николова. Две нови жилища в подножието на хълма „Момина крепост” във Велико Търново – 57 стр.

Т. Драганова. Икономическо развитие на Велико Търново през епохата на Възраждането. Част І – 67 стр.

П. Ибрншимова. Освобождението на Велико Търново – 91 стр.

Д. Овчаров. Неуспешен опит за създаване на редовна българска войска по време на Освободителната война 1877 – 1878 г. – 97 стр.

Н. Бонев. Развитието на младежкото революционно движение във Великотърновски окръг. Част I  – 103 стр.

К. Панайотова. Първата българска фабрика за производство на филц и кече – 127 стр.

Н. Иванов. Неизвестни портрети на Арно Новак във Великотърновската галерия – 135 стр.

Т. Драганова. Тодор Николов Иванов (1884 – 1957)  – 139 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието