ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 36, 2021 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Иван Църов. 150 ГОДИНИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 9 стр.

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Иван Църов. ОЩЕ ЗА МЕРИТЕЛНАТА МАСА (SECOMATA) ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 11 стр.

Евгени Дерменджиев. ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 19 стр.

Диана Косева. СТЕНОПИСНАТА УКРАСА ОТ ЦЪРКВА № 23 НА КРЕПОСТТА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. (РАЗКРИВАНЕ, ТОПОГРАФИЯ, ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСЕРВАЦИОННА ОБРАБОТКА) – 63 стр.

Константин Тотев. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕКОРАЦИЯТА НА НЯКОЛКО ЗООМОРФНИ КАТИНАРА ОТ ПАЛЕОЛОГОВО ВРЕМЕ – 85 стр.

Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ НЕКРОПОЛА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА № 2 В СИЛИСТРА (ГРОБ № 54, ГРОБ № 57а, ГРОБ № 108d) – 93 стр.

Жулиета Гюлева. ЧИФТЕ ХАМАМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 105 стр.

Теменуга Георгиева. „ЕСНАФ БЕЗ СЛУЖБА НЕ Е ЕСНАФ”. ФОЛКЛОРНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИЗБОРА НА ЕСНАФСКИ ПАТРОН И СВЕТИ ПОКРОВИТЕЛ – 129 стр.

Светла Атанасова. УЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙНА ПОП ГЕОРГИЕВА В ТЪРНОВО (ДОКУМЕНТИ, СПОМЕНИ, КРАЕВЕДСКИ ПРОУЧВАНИЯ) – 161 стр.

Пламен Събев. СРЕБЪРНА КАНИЧКА ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 179 стр.

Миглена Петкова. ТРАДИЦИОННИТЕ НАРОДНИ СВЕТИЛИЩА – „МЕСТА НА ПАМЕТ”. „ПЕТРОВСКИЯТ КРЪСТ” НА СЕЛО ДИМИТРОВЦИ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 189 стр.

Атанаска Стамболийска. УЧИЛИЩЕ˗ПАМЕТНИК „МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ“ В ТЪРНОВО – 195 стр.

Станислава Ботева. АЛБУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТЕНОПИСИТЕ В ТЪРНОВСКИЯ МУЗЕЙ ПРЕЗ 1961 Г. (ВИЗУАЛНИЯТ И ПИСАНИЯТ РАЗКАЗ НА ЕДИН ФОТОГРАФ) – 205 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгени Дерменджиев. В ОТГОВОР НА ЕДНО МНЕНИЕ ЗА „БОЛЯРСКИТЕ КЪЩИ“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 227 стр.

Албена Георгиева. МИГЛЕНА ПЕТКОВА. „РАЗКАЗАНАТА“ ИДЕНТИЧНОСТ. СЕЛИЩНАТА ПАМЕТ НА БАЛКАНДЖИИТЕ ОТ КИЛИФАРЕВСКИЯ РАЙОН В РАЗКАЗИ, ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ – 251 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 Г. – 253 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2020 Г. – 259 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2020 Г.) – 267 стр.

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ – 269 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ – 271 стр.

НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS – 283 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието