ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 35, 2020 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Калин Чакъров. ЛЕСИЧЕРСКИЯТ СТЪЛБ – СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА – 7 стр.

Евгени Дерменджиев, Михаела Томанова. НЕКРОПОЛ В СЕВЕРНОТО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 41 стр.

Виктория Русева, Люба Маноилова. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОПУЛАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЕНА В СРЕДНОВЕКОВНИЯ НЕКРОПОЛ В СЕВЕРНОТО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 99 стр.

Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ В МЕСТНОСТТА „ФРЕНК ХИСАР” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ГРОБ № 126) – 121 стр.

Жулиета Гюлева. „БАНЯТА ПРИ МОСТА” – ФИРУЗ БЕЙ ХАМАМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 131 стр.

Димитър Харбалиев. „ТУРСКИТЕ НАБЕЗИ“ В ИСЛАНДИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1627 Г. – 147 стр.

Пламен Събев. ИКОНОПИСНО АТЕЛИЕ В АРБАНАСИ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XVIII ВЕК – 163 стр.

Светла Атанасова. ДИМИТЪР И ГРИГОР НАЧОВИЧ. ПРИНОСИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СТОПАНСКИ ЕЛИТ – 189 стр.

Емил Врежаков. ПРОЕКТ „БЪЛГАРИ ВЪВ „ФОРД” – МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, РЕАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ – 213 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Илиян Петракиев. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ. ОБЕЦИ С ФОРМА НА ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК ОТ СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (XIII – XIV В.). ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ СЛЕДИ ОТ КУМАНИТЕ И ЗЛАТНАТА ОРДА В КУЛТУРАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. София, издателство „Уникарт”, 2019, 86 с. с ил. – 227 стр.

Диана Косева. БОЛЯРСКИЯТ КВАРТАЛ В АСЕНОВА МАХАЛА – МЕЖДУ НАУЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ И ОБИКНОВЕНИТЕ ФАНТАЗИИ… – 233 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 Г. – 243 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 Г. – 253 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2019 Г.) – 258 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 260 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS – 271 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието