ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 34, 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Александър Чохаджиев, Надежда Атанасова. Необичаен Групов гроб от халколитната селищна могила при с. Петко Каравелово. Предварителни резултати – 9 стр.

Михаела Томанова. ГРОБ ОТ РАННОЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА В ЮГОИЗТОЧНОТО ПОДНОЖИЕ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ – 59 стр.

Иван Църов. МЕРИТЕЛНА МАСА (SEKOMATA) ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 73 стр.

Калин Чакъров. Античната кариера за варовик край с. Коевци, Сухиндолско: проучвания и интерпретации – 79 стр.

Димитър Харбалиев. УЧАСТИЕТО НА ИСЛАНДЦИ В МАЩАБНИ СРАЖЕНИЯ ИЗВЪН ИСЛАНДИЯ (872 – 1014 Г.) – 107 стр.

Евгени Дерменджиев. „БОЛЯРСКИТЕ КЪЩИ“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 121 стр.

Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ ГРОБОВЕ, ОТКРИТИ В ДРЪСТЪР (ГРОБ № 19а, ГРОБ № 37, ГРОБ № 37b) – 187 стр.

Жулиета Гюлева. СПЕЦИФИКА И УСТРОЙСТВО НА ОСМАНСКИТЕ ХАМАМИ – 201 стр.

Пламен Събев, Веселин Горанчев. НЕИЗВЕСТЕН СТЕНОПИС „ДЕЙСИС” ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В АРБАНАСИ – 225 стр.

Милен Маринов. ХРАМ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ В СЕЛО МИХАЛЦИ – 243 стр.

Светла Атанасова. ПЕТЪР ПИПЕВ И МИХАЛ РАЧЕВ. СТОПАНСКИЯТ ЕЛИТ И НОВОТО ВРЕМЕ – 263 стр.

Атанаска Стамболийска. ПЪРВАТА АПТЕКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И НАЧАЛОТО НА АПТЕЧНОТО ДЕЛО В СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ – 271 стр.

Миглена Петкова. РОД, ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ (Селищната памет на балканджиите в разкази, предания и легенди) – 283 стр.

Емил Врежаков.АСПЕКТИ ОТ БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА АНГЛИЯ ПРЕЗ 1904 Г. – 297 стр.

Веселина Стоянова. СЪВРЕМЕННИ ВИЗУАЛНИ ПАРАЛЕЛИ НА НЯКОИ ПРАИСТОРИЧЕСКИ ЖЕНСКИ АНТРОПОМОРФНИ ПЛАСТИКИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 309 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Илия Вълев. ВАСИЛ МУТАФОВ. „КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА”. БЪЛГАРСКОТО ГУРБЕТЧИЙСКО ГРАДИНАРСТВО (ЕТНОГРАФСКИ АСПЕКТИ). Велико Търново, „ДАР-РХ”, Издание на Изследователския институт на българите в Унгария към Българското републиканско самоуправление в Унгария, 2018, 192 с., с ил. – 345 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г. – 349 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2018 Г. – 357 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2018 Г.) – 365 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 367 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 377 стр.

Изтегли изданието