ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 33, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Христина Маркова. КОЛЕКЦИЯТА ОТ ОБРАБОТЕНА КОСТ ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ ОТ МЕСТНОСТИТЕ КЪШЛАТА И КАЯ БУНАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХОТНИЦА, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 9 стр.

Михаела Томанова. КУЛТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЕМИТЕ В СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАНА ПРЕЗ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА – 27 стр.

Иван Църов. ОБЩЕСТВЕНА ЧЕШМА ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 75 стр.

Калин Чакъров. ОТ CAPUT AQUAE ДО CASTELLUM AQUAE НА ЗАПАДНИЯ АКВЕДУКТ НА NICOPOLIS AD ISTRUM (Разкопки на каптажа в с. Мусина и наблюдения върху топографията на трасето) – 83 стр.

Веселина Стоянова. ДИГИТАЛНА РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА И УКРАСАТА НА ДВА КЕРАМИЧНИ СЪДА ОТ РИМСКАТА ЕПОХА – 123 стр.

Димитър Харбалиев. СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СРЕДНОВЕКОВНА ИСЛАНДИЯ (930 – 1262/1264 Г.) – СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА – 149 стр.

Евгени Дерменджиев. СТРАННОПРИЕМНИЦИ В СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 165 стр.

Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ ГРОБОВЕ В МЕСТНОСТТА ФРЕНК ХИСАР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РАЗКРИТИ ПРЕЗ 2016 Г. – 223 стр.

Надежда Ботева, Георги Константинов, Константин Тотев. ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ЕКСПОНИРАНЕТО НА РЕЛИКВАРИЯ ОТ МУЗЕЯ В СЕВЛИЕВО – 231 стр.

Пламен Събев. ЛЕГЕНДИТЕ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА ГВОЗДЕИТЕ ЗА РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО (Текстови източници и изобразителни вариации) – 241 стр.

Жулиета Гюлева. ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕДИН ТИП ХАМАМИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – 259 стр.

Красимира Мутафова. ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО В СЕВЛИЕВО (СЕРВИ/СЕЛВИ) В ОСМАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ХVІ – ХVІІІ В. (За някои спорни въпроси относно ранната история на града) – 313 стр.

Илия Вълев, Димитър Харбалиев, Стефан Стефанов. ПО ВЪПРОСА ЗА ВОЕННО-ОТБРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ТЪРНОВО ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX В. – 313 стр.

Светла Атанасова. ПИСАЛКА–ПЕЧАТ НА ДИМИТЪР КАТРАНОВ – 329 стр.

Теменуга Георгиева. МЕДНИКАРСТВОТО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (Преглед и състояние на проучванията) – 335 стр.

Миглена Петкова. ПРЕДСТАВИТЕ ЗА СВЯТОСТ – ИЗТОЧНИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА (Село Капиново – местна памет и локална идентичност) – 347 стр.

Емил Врежаков. АНГЛИЯ, РУСИЯ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС ПО ВРЕМЕ НА ВЪСТАНИЯТА В ЕВРОПЕЙСКА ТУРЦИЯ (1902 – 1903 Г.) – 357 стр.

Станислава Ботева. ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ОТЛИЧИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ – 371 стр.

Тодорка Недева. КЪМ ВЪПРОСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 19.05.1934 Г. И БОРБАТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ГРАДА ЗА ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР – 379 стр.

Симеон Цветков. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ НА ЛЕКО СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ ОТ „ЧЕШКА ЗБРОЙОВКА“ (1938 – 1944 Г.) – 387 стр.

Димо Иванов. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ СГРАФИТА – КАРТИНИ НА ПАМЕТТА – 427 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Иван Тютюнджиев. ПЛАМЕН СЪБЕВ. „СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ”. ИКОНИ И СТЕНОПИСИ ХVІІІ – ХІХ ВЕК. ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ. Велико търново, издателство „Фабер”, 2017 г., 360 с., с ил. – 435 стр.

Евгени Дерменджиев. ОТГОВОР НА ОТЗИВА НА Д. РАБОВЯНОВ „МОЖЕ ЛИ АРХЕОЛОГИЯТА ДА СЕ ТРИУМИ?“ (ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XXXII, 2017, 359 – 367) ЗА МОЯТА СТУДИЯ „ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ”, ПУБЛИКУВАНА В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XXXI, 2016, 39 – 100 – 443 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 Г. – 454 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 Г. – 463 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2017 Г.) – 469 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 471 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 481 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието