ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 32, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Александър Чохаджиев. (НЕ ПРОСТО) ОЩЕ ЕДНА НЕОБИКНОВЕНА ЯМА. ОБЕКТ 103 ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ПРИ С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО – 9 стр.

Михаела Томанова. ПОГРЕБАЛНИ ПРАКТИКИ ОТ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА В СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА – 37 стр.

Евгени Дерменджиев. ЮГОИЗТОЧНО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД ИЛИ „ФРЕНКХИСАР” – КВАРТАЛ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВЦИ – 63 стр.

Диана Косева. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ РЕЛЕФИ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА СТОЛИЧНО ТЪРНОВО – 133 стр.

Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ НЕКРОПОЛА ПОД ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (РАЗКОПКИ 1960 Г.) – 151 стр.

Веселина Стоянова. ПРЕГЛЕД НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЧЕРТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ХАРАКТЕРНИ ЗА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА КЕРАМИКА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФАКТОРИ ЗА НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ И РАЗРУШАНАНЕ – 175 стр.

Веселин Горанчев. РУСИ НИКОЛАУ – РОДОНАЧАЛНИКЪТ НА РОДА РУСОВИЧ ОТ АРБАНАСИ – 193 стр.

Светла Атанасова. СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ХРИСТО ГАБРОВСКИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК – 209 стр.

Жулиета Гюлева. ПАМЕТНИ И МАРКИРОВЪЧНИ ЗНАЦИ ПО БОЙНИЯ ПЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ – 215 стр.

Миглена Петкова. РОЛЯТА НА НАРАТИВИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – 243 стр.

Магдалена Чамурджиева. ЗА НЯКОИ РЕЛЕФНИ ВЕЗБЕНИ ТЕХНИКИ – 253 стр.

Емил Врежаков. ПОЛИТИКАТА НА РУСИЯ И АНГЛИЯ ПО БАЛКАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1898 – 1902) – 269 стр.

Симеон Цветков. ПИСТОЛЕТИТЕ „ПАРАБЕЛУМ” В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ 1903 – 1918 Г. – 279 стр.

Катя Митова-Ганева. ЗАКОНЪТ ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ 1947 Г. И ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТУРА – 339 стр.

Илия Вълев. „ЗА” И „ПРОТИВ” ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА КАЗАРМА – ЕТНОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОЗИЦИЯ – 353 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Деян Рабовянов. МОЖЕ ЛИ АРХЕОЛОГИЯТА ДА СЕ ТРИУМИ? ОТЗИВ ЗА СТУДИЯТА НА ЕВГЕНИ ДЕРМЕНДЖИЕВ „ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ”. – 359 стр.

Петко Ст. Петков. НОВ НАУЧЕН ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА НА АРБАНАСИ. СВЕТЛА АТАНАСОВА. АРБАНАСИ. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ ХІІ – ХІХ ВЕК – 369 стр.

Мария Иванова. ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА. БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ В ПЕРИОДА 1878 – 1944. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ – 373 стр.

Петко Христов. МИГЛЕНА ПЕТКОВА. БЪЛГАРСКА ОБРОЧНА ПЛАСТИКА – 377 стр.

Светла Димитрова. „РЕГИОНАЛНИТЕ МУЗЕИ В КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ” – НОВА КНИГА НА ПРОФ. ВЕРА БОНЕВА И РУСКО РУСЕВ – 381 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Станислава Ботева. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИНОС В ОПАЗВАНЕТО НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО. (РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПАРТНЬОР В ДИГИТАЛНА КУЛТУРНА СЪКРОВИЩНИЦА „СЕВЕР +”) – 385 стр.

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 г. – 389 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 Г. – 397 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 Г. – 409 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 411 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 421 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието