ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 31, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Иван Църов. 145 ГОДИНИ МУЗЕЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 7 стр.

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: ОБЕКТ „ВОДОЛЕЙ – ЗАПАД” – 9 стр.

Димитър Харбалиев. СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА КРЪВНИТЕ ВРАЖДИ В ИСЛАНДИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 870 – 1056 г. – 23 стр.

Евгени Дерменджиев. ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ – 39 стр.

Диана Косева-Тотева, Константин Тотев. РОМАНСКИ КАПИТЕЛ ОТ ЦЪРКВА „СВ. АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 101 стр.

Диана Косева-Тотева. МРАМОРЕН КАПИТЕЛ С КУЧЕТА ОТ ДВОРЕЦА НА ЦАРЕВЕЦ – 119 стр.

Иван Чокоев. СЪРМЕНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГРОБ В СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА КРАЙ СЕЛО ГОРСКО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 135 стр.

Деян Рабовянов. КЪСНОСРЕДНОВЕКОВЕН БОЕН НОЖ-ТЕСАК ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА МУЗЕЙ „ВЪЗРАЖДАНЕ И УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 143 стр.

Светла Атанасова. ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ XVIII – XIX в. – 153 стр.

Емил Врежаков. АНГЛИЙСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА БАЛКАНИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ (1895 – 1896 г.) – 167 стр.

Катя Митова-Ганева. БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА (1944 – 1989 г.). СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА – 189 стр.

Илия Вълев. АБСТРАКТНО-МИТОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА КАЗАРМАТА В НАЙ-НОВО ВРЕМЕ – 201 стр.

Симеон Цветков. ПИСТОЛЕТИТЕ „ЗАУЕР” МОДЕЛ „Н”, „ВАЛТЕР” П-38 И „СТАР” МОДЕЛ „Б” НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ – 209 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Милко Палангурски. ИСТОРИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТУРА. ТОМ I (1878 – 1944 ) – 231 стр.

Хитко Вачев. СТЕНОПИСИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА TЪРНОВО – 233 стр.

Мария Иванова. МЛАДЕЖКИ СТРАСТИ, МЪЖКИ ВРЕМЕНА. ЕТНОКУЛТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКАТА КАЗАРМА ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА – 239 стр.

IN MEMORIAN

доц. д-р ИВАН СТЕФАНОВ БЪЧВАРОВ (1956 – 2011 г.) – 243 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 г. – 247 стр.

КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2015 г. – 257 стр.

ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2015 г.) – 263 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 265 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 273 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието