ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ МУЗЕЙ – ТЪРНОВО, 3, 1966 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Н. Ангелов. Крепостни стени и порти на хълма Царевец в гр. В. Търново. Разкопки и проучвания през 1963 г. – 1 стр.

Арх. Боян Кузупов. Консервация на Малката порта от крепостта Царевец – 21 стр.

Богдан Султов. Археологически проучвания в Дискодуратера от 1958 до 1961 г. – 25 стр.

Ст. Стефанов, М. Тачева. Из историята на Нове през трети век от н. е. – 45 стр.

Кирил И. Жуглев. Могилна гробна находка от с. Изгрев, В. Търновски окръг – 55 стр.

Бистра А. Цветкова. Турски документи за статутите на някои селища във В. Търновски окръг през XVII в. – 61 стр.

Димитър Овчаров. Неизвестни приписки върху възрожденски книги от В. Търновски окръг – 69 стр.

Т. Драганова. Градската община в гр. В. Търново през XIX в. – 73 стр.

П. Ибришимова. Към историята на училищата във В. Търновски окръг през Възраждането – 97 стр.

Петър Ст. Горанов. Из историята на ученическото кооперативно движение. Ученическата потребителна кооперация „Солидарност” в гр. Свищов – 111 стр.

Димо Минев. Русофили и русофоби във В. Търновски окръг през 1886 и 1887 г. според нови документи – 137 стр.

Ненчо Бонев. Документи за дейността на В. Търновския окръжен комитет на БКП и на някои партийни организации в окръга през периода 1919 – 1923 г. – 145 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието