ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 27, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Вълка Илчева. Керамика от средния енеолит от селищната могила Джулюница, Великотърновско – 7 стр.

Здравко Димитров. Антични архитектурни детайли, преизползвани в средновековната църква „Св. Св. Петър и Павел” във Велико Търново – 41 стр.

Венцислав Динчев. Новите разкопки на хълма Михнева могила край с. Добри дял, община Лясковец – 101 стр.

Венко Иванов. Римски меч с печат от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново – 129 стр.

Стоян Михайлов, Росен Йосифов. Монети от крепостта в местността Градище край Габрово – 139 стр.

Константин Дочев. Колективна находка с медни монети на цар Теодор Светослав (1301 – 1322) от крепостта Трапезица, Велико Търново – 183 стр.

Евгени Дерменджиев. „Шишмановата баня” в столичния Търновград – 193 стр.

Константин Тотев. Сребърен пръстен с изображение на медуза от разкопките на църква № 19 на Трапезица – 251 стр.

Деян Рабовянов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Южен” – 259 стр.

Хитко Вачев. Нов пръстен-печат от Арбанаси – 279 стр.

Хитко Вачев. Късносредновековен пръстен с антична гема – 289 стр.

Иван Чокоев. Сърмен шнур от разкопките на дворцовата църква на Царевец във Велико Търново, в светлината на подобни находки – 295 стр.

Диана Тотева. Стенописни фрагменти от разкопките на църква № 9 на Царевец – 315 стр.

Пламен Събев. Тревненецът Иванчо Кънчев и неговото художествено наследство – 345 стр.

Виктория Русева. Здравословно състояние на индивидите от популацията от некропола (средата на ХІІІ – ХІV в.) при църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново – 355 стр.

Светла Атанасова. Дейността на търговските дружества „Христо (Христаки) Ганев Витанов и братя” и „Никола и Христаки Ганеви” в Русе и Търново през втората половина на ХІХ в век – 403 стр.

Невяна Бъчварова. Една интересна снимка от 1895 г. – 417 стр.

Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. Никола (Колю) Гитев Ангелов (1912 – 1988) – 421 стр.

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

Теменуга Георгиева. Българската етнография от Освобождението до Втората световна война – 433 стр.

Миглена Петкова. Българска оброчна пластика – 437 стр.

Светла Атанасова. Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането – 443 стр.

РЕЦЕНЗИИ

Хитко Вачев. Пламен Събев. Страстният цикъл в българската стенна живопис през ХVІІ век. Издателство „Абагар”. Велико Търново, 2011, 160 стр. с илюстрации – 449 стр.

Игор Лазаренко. Александър Пейков (съставител). КАТАЛОГ на монетите от Тракия. Част I. Племенни и владетелски монетосечения на траки, пеони, келти и скити V в. пр. Хр. – І в. сл. Хр. Центрекс, Велико Търново, 2011, 176 с. – 457 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2011 г – 461 стр.

Книгообмен – 467 стр.

Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 471 стр.

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 477 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието