ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 23, 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СТУДИИ

Недко Еленски. Раннонеолитното селище Беляковец-Плочите, Великотърновско – 7 стр.
Живоjин Aндpejnh. Размишљање o датуму смрти Светог Саве према подацима Доментиjана и Теодосиjа – 77 стр.

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Иван Църов. Пеликето от Големаните: една ваза на художника от Агридженто – 103 стр.
Здравко Димитров. Архитектурни детайли, украсени с бичи глави и гирлянди от Никополис ад Иструм – хронология, аналогии и функции – 121 стр.
Стоян Михайлов. Хипотеза за монетното съкровище от ранновизантийската епоха, намерено при село Бяла река, Шуменска област – 139 стр.
Станимир Димитров. Плетени ризници от експозицията на Археологически музей – Велико Търново – 145 стр.
Иван Чокоев. Представителен текстил от столичния Търнов – данни за графични реконструкции – 157 стр.
Пламен Павлов. България до Бяло море в средата на XIV в.? – 169 стр.
Хитко Вачев, Пламен Събев, Радослава Косева. Неразчетени надписи по обтегачите от галерията на църквата „Рождество Христово” в Арбанаси – 177 стр.
Светозара Ръцева. За особеностите на цикъла „Сътворението на света” от притвора на търновския храм „Св. Георги” – 203 стр.
Елена Попова. Икони от възрожденски зографи в църквата „Успение Пресвятой Богородици” в Асенова махала, Велико Търново – 217 стр.
Красимира Мутафова. Търновската митрополия в османски документи от XVIII в. 235
Светла Атанасова. Възрожденски печати от фонда на Регионалния исторически музей – Велико Търново – 247 стр.
Теменуга Георгиева. Етнографски и фолклорни проблеми в изследванията на Антон П. Стоилов – 259 стр.
Антония Велева. Миниатюрни копия на народни носии от фонда на Националния исторически музей – 275 стр.
Васил Мутафов. Издателите на пощенски картички от Велико Търново (края на ХІХ – 40-те год. на XX в.) – 281 стр.
Весела Мартинова, Руен Хаджиниколов. Външнотърговските контакти на великотърновската фирма „Друмев & Ангелов” в началото на XX в. – 297 стр.
Виолета Павлова. Дейността на градското общинско управление за организирането на автобусна (отобусна) служба във Велико Търново през 1939 г. – 305 стр.
Боряна Боянкинска. Приносът на Борис Паскалев за изграждането на читалище дом-паметник „Искра” в град Велико Търново – 311 стр.
Невяна Бъчварова. Държавният музей в Търново в първите години от създаването му 1945 – 1951 г. – 321 стр.

РЕЦЕНЗИИ

Стоян Михайлов. Пламен Павлов. Търновските царици. Издателство „ДАР-РХ” Велико Търново, 2006, 88 с. – 349 стр.
Хитко Вачев. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през XV – XIX век. Издателство „РОВИТА”. Велико Търново, 2007, 567 с. – 351 стр.
Иван Лазаров. Мария Долмова-Лукановска. Археологически проучвания на средновековна улица по северозападния склон, квартал при трета порта на главния вход, източна крепостна стена и квартал при Френкхисарската порта на Царевец, издателство „Фабер”, Велико Търново, 2007, 355 с. с илюстрации – 356 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Весела Мартинова, Руен Хаджиниколов. Изложба „Старите търновци и Европа” – 361 стр.
Катя Митова-Ганева, Тодорка Недева. Изложба „Познатият и непознат Марко Тотев” – 363 стр.
Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2007 г. – 365 стр.
Книгообмен – 376 стр.
Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 380 стр.

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 385 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието