ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 22, 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

АРХЕОЛОГИЯ И ИЗКУСТВОЗНАНИЕ

Александър Чохаджиев. ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРЕШЛЕНИ ЗА ВРЕТЕНО – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ – 9 стр.
Иван Църов. ТРАКИТЕ КРАЙ АТРЮС. ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ С ГРЪЦКИЯ СВЯТ ПРЕЗ ЕЛИНИЗМА – 21 стр.
Венелин Бараков. НОВООТКРИТО СВЕТИЛИЩЕ HA ТРАКИЙСКИЯ КОННИК КРАЙ ТРЯВНА – 39 стр.
Станимир Димитров. КАРТИРАНЕ HA АНТИЧНИ ШЛЕМОВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ – 52 стр.
Евгения Генчева. HA АГОРАТА HA НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – ОТ ИЗГРЕВ ДО ЗАЛЕЗ – 64 стр.
Пепа Лунгарова. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КУЛТА КЪМ МАЙКАТА НА БОГОВЕТЕ В НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 78 стр.
Никола Русев. КОЛАННИ ТОКИ C НАБРАЗДЕНА РАМКА ОТ БЪЛГАРИЯ – 84 стр.
Николай Бояджиев. КЪСНОАНТИЧНИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ОРЪДИЯ НА ГРУДА OТ ФОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СМОЛЯН – 93 стр.
Деян Рабовянов. КАМЕННИЯТ ВАЛ В ДОБРУДЖА В ЗАЩИТНАТА И СЕЛИЩНАТА СИСТЕМА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО – 104 стр.
Константин Константинов. БИТОВИ ПРЕДМЕТИ ОТ ШУМЕНСКА КРЕПОСТ ВЪВ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН – 119 стр.
Евгени Дерменджиев. ДВОРЦОВАТА БАНЯ HA ТЪРНОВСКИТЕ ЦАРЕ – 124 стр.
Иван Чокоев. РОЛЯТА HA СКЪПИТЕ ТЪКАНИ, ДОНЕСЕНИ В КОНСТАНТИНОПОЛ ПРЕЗ 1213 Г. ОТ БЪЛГАРСКА ПРИНЦЕСА ЗА СВАТБАТА Й С ИМПЕРАТОР АНРИ ФЛАНДЪРСКИ – 142 стр.
Хитко Вачев. НОВООТКРИТИ ПАМЕТНИЦИ HA ЧИПРОВСКОТО ЗЛАТАРСТВО ОТ XVII – НАЧАЛОТО НА XVIII ВЕК В АРБАНАСИ И ТЪРНОВО – 148 стр.
Пламен Събев. „ВСЕЛЕНСКИТЕ СЪБОРИ” ОТ ГАЛЕРИЯТА НА ЦЪРКВАТА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” В СЕЛО АРБАНАСИ. (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма) – 159 стр.
Вълка Илчева. ЦЪРКВАТА „СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ИРИНА” В СЕЛО ХОТНИЦА, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 179 стр.

НУМИЗМАТИКА

Радослав Гущераклиев. РЕДКИ МОНЕТНИ ТИПОВЕ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ ІІ – ІІІ ВЕК – 187 стр.
Мариана Минкова. НАХОДКА ОТ СИЛИКВИ ОТ НЕКРОПОЛА НА АВГУСТА ТРАЯНА – 197 стр.
Стоян Михайлов. ПРОБЛЕМИ НА РАННОВИЗАНТИЙСКАТА НУМИЗМАТИКА (VІ – VІІ в.) В БЪЛГАРСКИТЕ НУМИЗМАТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 207 стр.
Женя Жекова. СЪБИТИЯТА ОТ 1186 г. СПОРЕД ДАННИТЕ ОТ КОЛЕКТИВНИТЕ МОНЕТНИ НАХОДКИ ОТ БЪЛГАРИЯ – 226 стр.
Константин Дочев. ПЛАЩАНИЯ С „ЛОШИ ПАРИ” ВАВ ВИЗАНТИЯ В НАЧАЛОТО НА ХІV в. И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ – 227 стр.

ЕТНОЛОГИЯ

Елена Попова. ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДОМАШНИ ИКОНИ В КОЛЕКЦИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 241 стр.
Ваня Йорданова. ПАСТИРСКА ДЪРВОРЕЗБА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СМОЛЯН – 253 стр.
Биляна Попова. ЧАСОВНИЦИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА HA ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 265 стр.
Райна Каблешкова. КОЛЕКЦИЯ ОТ СТАРИННИ ЛАМПИ В ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 277 стр.
Ана Радева. ДАТИРАНИ КИЛИМИ ОТ ФОНДА НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 284 стр.
Соня Семерджиева. ЗА НЯКОИ НАДПИСИ И СИМВОЛИ ВЪРХУ ОРЪЖИЯ ОТ ФОНДА НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 292 стр.
Юлиана Шулекова. ТРИ КУЮМДЖИЙСКИ ТЕФТЕРА HA ИЗВЕСТНИЯ ГАБРОВСКИ ЗЛАТАР МАКСИМ ГРИГОРОВ – 306 стр.
Нели Цонева. НОВИ ДАРЕНИЯ ЗА ФОНД „ЕТНОГРАФИЯ” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ – 312 стр.
Красимира Томова. КРАЕВЕДЪТ ЯРОСЛАВ ГОЧЕВ – ДАРИТЕЛ НА ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ – 324 стр.
Диана Тодорова. МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЪВРЕМЕННИТЕ ЕТНОГРАФСКИ КОЛЕКЦИИ – 330 стр.
Ваня Сапунджиева. ПОЧИТАНИЕТО КЪМ СВ. ХАРАЛАМПИЙ В НАРОДНОTO ХРИСТИЯНСТВО И ВРЪЗКИТЕ МУ С БОГОСЛУЖЕБНАТА ПРАКТИКА – 339 стр.
Наталия Стрезева. ГАДАНИЯ ЗА ЖЕНИТБА В КАЛЕНДАРНАТА ОБРЕДНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ – 354 стр.
Теменуга Георгиева. ЗА ЕТНОГРАФСКИТЕ ПРИНОСИ В НАУЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ – 364 стр.
Маргарита Дешкова. БРОШУРАТА „25 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН БАЛЕТ” ЗА ДЕЛОТО НА ХАРАЛАМБИ ГАРИБОВ – 382 стр.
Светла Ракшиева, Георги Куманов. ПЪТЯТ HA ЕДНА ИЗЛОЖБА – 388 стр.
Мария Воинская. СТУДЕНТИТЕ БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ ВЪВ ВТУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – МЕЖДУ НОСТАЛГИЯТА И АДАПТАЦИЯТА (Опит за проследяване на етническото самоопределение) – 408 стр.

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ

Хитко Вачев. ВЪЛКА ИЛЧЕВА. ХОТНИЦА. СТАРИ СЕЛИЩА И НАХОДКИ. ЧАСТ II – АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ – 429 стр.
Вълка Илчева. ВЕНЦИСЛАВ ЦОНЕВ, ВАЛЕНТИН ДЕНЕВСКИ. СЛЕДИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОДОВЕ – 434 стр.
Хитко Вачев. ИВАН ЧОКОЕВ. ТЕКСТИЛ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ. ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОУЧВАНИЯТА – 438 стр.
Йордан Алексиев. ХИТКО ВАЧЕВ. ЦЪРКОВНИЯТ АНСАМБЪЛ В АРБАНАСИ – 443 стр.
Галя Чохаджиева. ТАТЯНА КЪНЧЕВА, ВЕНЦИСЛАВ ЦОНЕВ, ИВАН ЦЪРОВ. СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА СЕЛО РУСАЛЯ – 446 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

IN MEMORIAM – 449
ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2006 г. – 453 стр.
КНИГООБМЕН – 465
СПИСЪК НА АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, т. XXII, 2006 г. – 469 стр.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 471 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието