ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 21, 2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ARCHAEOLOGY

Недко Еленски. Един тип „лабрети” от ранния неолит на Балканския полуостров – функция и представа (една възможна интерпретация) – 9 стр.

Димитър Чернаков. Култови масички от неолитното селище при с. Копривец, община Бяла – 15 стр.

Илиян Петракиев. Семантика на пластичните фалически изображения от неолита и халколита – 27 стр.

Вълка Илчева. Колективна находка от кухи бронзови брадви от село Самоводене, Великотърновско- 36 стр.

Димитър Станчев. Нов паметник на Митра – 43 стр.

Иван Църов. Emporium Piretensium: местонахождение и анализ на публикациите – 45 стр.

Павлина Владкова. Предмети от кост, свързани с въоръжението и снаряжението от Долна Мизия и Тракия през I – IV век – 58 стр.

Богдана Лилова. Още за надписа върху лампа от римската епоха от Казанлъшкия музей – 75 стр.

Венцислав Цонев. Прабългарската писменост и култът към седемте планети – 78 стр.

Иван Чокоев. За мястото на везане на одеждата с монограми на цар Иван Александър от разкопките на храма „Св. Никола” до село Станичене, Пиротско – 92 стр.

Мария Долмова-Лукановска. Художествената култура на Царевград Търнов – 100 стр.

Хитко Вачев. „Некрополът на ктиторите” при храма „Рождество Христово” в Арбанаси – 114 стр.

Хитко Вачев, Милена Станчева. Кой е погребан в гроб № 16 от некропола на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси? – 125 стр.

Диана Косева. Триптих-поменик от 1806 г. – 131 стр.

ИСТОРИЯ

Светлозара Чепкънова-Станева. Цариград в съдбата на тьрновци през XIX век – 138 стр.

Марина Калчева. 120 години от гибелта на майор Райчо Николов – 144 стр.

Мариана Русева. Генерал-майор Сава Атанасов Муткуров – виден военен и политически деец – 154 стр.

Петър Горанов. Стефан Стамболов за националното обединение – 164 стр.

Виолета Павлова. Отличителен знак за самоличността на българските народни представители от началото на XX век – 171 стр.

Мария Димоларева. Генерал Иван Константинов Сарафов (23 март 1856 – 24 ноември 1935 г.) – 176 стр.

Диана Вачева. Министърът на войната генерал Никола Жеков и въвличането на България в Първата световна война през месец август 1915 г. – 186 стр.

Ася Стефанова. По въпроса за унищожения архивен ресурс на Военния съюз – 1936 г – 195 стр.

Весела Мартинова. Великотърновската популярна банка (1919 – 1944 г.) – 204 стр.

Елисавета Димитрова. Дружеството на военните писатели и военните публицисти в България – по архивни документи на Централен военен архив – 211 стр.

Радка Пенчева. Ценностите на българина в романа „Звезда керванджийка” на Змей Горянин – 217 стр.

КРАЕЗНАНИЕ И ЕТНОЛОГИЯ

Алеко Константинов. Етнографско-краеведски музей в c. Ягнило, община Ветрино, Варненска област – 225 стр.

Йорданка Колимечкова. Заселване на малоазийските българи във Варненско – 229 стр.

Христо Станев. По следите на печата на четата на Панайот Хитов – 235 стр.

Олга Цанкова. Издирени снимки, спомени и книги на великотърновци за японското учение „Оомото” – 240 стр.

Александър Ковачев. Краеведската дейност на Иван Богоров – 245 стр.

Теменуга Георгиева. За научното наследство на Евдокия Петева – 257 стр.

Христо Бодаков. Спомен за поредицата магазини от терена срещу бившия „Модерен театър” до днешния търговски комплекс „Европа” във Велико Търново – 268 стр.

Елена Мачковска. Храмът „Св. Йоан Рилски” в c. Балван – минало и настояще – 282 стр.

Васил Мутафов. Към историята на фотографията във Велико Търново – 293 стр.

МУЗЕОЛОГИЯ

Симеон Недков. Идеята за български музей между двете световни войни – 316 стр.

Simeon Nedkov. L’idee pour un musee bulgare dans Ia periode entre les deux guerres mondiales – 378

РЕЦЕНЗИИ

Николай Колев. Христо Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век – 379 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново за 2004 – 2005 г – 383 стр.

Книгообмен – 395

Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 399 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието