ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 20, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

АРХЕОЛОГИЯ

Петър Станев. Мястото на Великотърновския регион в неолитната култура на Югоизточна Европа – 13 стр.

Недко Еленски. Приноси към проучването на отбранителната система на неолитното селище Самоводене – 22 стр.

Петър Лещаков. Някои аспекти на раннохалколитния селищен модел в басейна на река Янтра – 34 стр.

Вълка Илчева. Селище от ранната бронзова епоха Хотница-Османкин дол, Великотърновско – 46 стр.

Станимир Димитров. Шлемове „тракийски” тип. Произход и разпространение – 56 стр.

Павлина Владкова. Култът към тракийския конник на територията на Nicopolis ad Istrum – 80 стр.

Здравко Димитров. Nicopolis ad Istrum, Philippopolis, AugustaTraiana – общи белези в архитектоничната украса – 92 стр.

Иван Църов. Римска гробница край Павликени – 106 стр.

Върбин Върбанов. Варварски нашествия в римската провинция Долна Мизия при император Комод (180 – 192 г.) – 117 стр.

Светослава Филипова. Монетна находка от началото на III век от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил – 125 стр.

Борис Борисов. Пещи за изпичане на битова керамика от античното селище край село Караново, Новозагорско – 129 стр.

Румяна Павлова. Щрихи към делниците и празниците на римляните – 140 стр.

Деян Рабовянов. Раждането на българската полиоркетика – 150 стр.

Владимир Пейчев. Моливдовул на Никола, императорски протоспатарий и стратег на Месемврия, намерен при археологическите разкопки в Силистра – 160 стр.

Андрей Тонев. Съкровища c европейски монети от Кюстендилско – 163 стр.

Константин Дочев. Византийски монети на Палеолозите с индиктни даги от ХІІІ – XIV в., намерени във Велико Търново – 166 стр.

Мария Долмова-Лукановска. Пръстените-печати като белег за съсловна принадлежност – 176 стр.

Евгени Дерменджиев. Новооткрита гробница в царската църква „Св Четиридесет мъченици” във Велико Търново – 186 стр.

Тодор Овчаров. Селища от XV – XVII в. в Свищовска община – 194 стр.

Хитко Вачев. Археологически приноси за строителната история на храма „Св. Архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси – 199 стр.

Диана Косева. Шриптих-поменик от 1790 г. – 209 стр.

Милена Станчева. Пръстен-печат от археологическите проучвания на църквата „Св. Димитър” в Арбанаси, Великотърновско – 218 стр.

Иван Чокоев. За сърмената везба в Търново през XIX век – 223 стр.

КРАЕЗНАНИЕ

Марин Ковачев. Велико Търново и българското краезнание – 237 стр.

Григор Марков. Краезнанието и родознаниего – важни и актуални дялове на историческото познание, развитие и взаимодействия – 241 стр.

Христо Харитонов. Професор Марин Ковачев – ученият и общественика – 250 стр.

Христо Станев. Връзките на населението в Еленско с Хилендарския манастир през Ранното възраждане – 255 стр.

Елена Георгиева. Тодор Хаджистанчев – изявен културен деец в град Русе – 261 стр.

Teмeнyгa Георгиева. Още веднъж за научната дейност на Димитър Матов – 268 стр.

Вида Буковинова. Да си спомним за един забравен родолюбец-краевед – 277 стр.

Кирил Гайдаров. Беляковското градинарско сдружение „Св. Трифон” – едно от първи кооперативни дружества в България – 284 стр.

Ангел Ангелов. Родолюбецът Новак Димитров от село Зелено дърво, Габровско – предания и истини – 286 стр.

Николай Чорбаджиев. Към проблема около завладяването на Плевен от османските турци – 294 стр.

Мария Петкова. Спомените на подполковник Карагьозов и участието на арменци в обединителните борби на България – 298 стр.

Елка Костадинова. Атанас Илиев – фолклорист, просветител, елин от първите администратори на Елхово – 301 стр.

Даниела Ганчева. Народните песни от архива на Николай Бончев – 306 стр.

Красимира Томова. Дейци от търновския край в общинското управление на Варна, края на XIX в. – началото на XX в. – 314 стр.

Елена Бъчварова. Търновни в просветния живот на Варна след Освобождението – 323 стр.

Станка Димитрова. Приносът на търновци за възраждането на българщината във Варна – 332 стр.

Мирослав Тошев. Лазар Стефанов – п ървият историописец на град Омуртаг – 340 стр.

Георги Патриков. Дервент разказва – 346 стр.

Васил Мутафов. Великотърновският фотолетописец Онорий Марколеско 1844 – 1917 г. – 355 стр.

Теодор Иванов. Едно неизвестно котленско читалище – 367 стр.

Виолета Драганова. Моско Москов – първи председател на туристическо дружество „Трапезица” – Велико Търново – 374 стр.

Виолета Павлова. Генерал o. з. Владимир Даскалов –живот и обществена дейност – 380 стр.

Елена Мачковска. Принос към историята на читалище „Напредък” в Килифарево 1884 – 1944 г. – 494 стр.

Илия Балъков. Книжовник Иконом Стефан на попрището просветителско и религиозно – 406 стр.

Александър Ковачев. Марко Вачков – възторжен краевед и родолюбец – 412 стр.

Цветана Колева. Дарители на читалище „Надежда” – Велико Търново от Освобождението до 1914 г. – 415 стр.

Ивалин Цветков. Преглед на документите свързани със събирателската и творческа дейност на Йордан Кулилиив, съхранени в ТД „Държавен архив” – Велико Търново – 425 стр.

Кинка Панайотова, Ваня Станчева. Приносът на Недялко Каранешев за проучване и популяризиране историята на Велико Търново и Великотърновския край – 431 стр.

Юлия Денчева. „С високото съзнание за славното минало на нашия град…” – 437 стр.

Неда Стефанова. Великотърновските фамилии – 30-те години на XX век – 443 стр.

Олга Цанкова. Никола Станев в спомените на баща ми – 451 стр.

Юлий Йорданов. Приносът на ломчани в издателската дейност на България – 455 стр.

Нели Цонева. Занаятчийските трудово-производителни кооперации в Павликени. 1945 1954 г. – 469 стр.

IN MEMORIAM

In memoriam – 485

HA МНОГАЯ ЛЕТА

Ст.н.с. д-р Вълка Илчева Петрoвa – 491 стр.

c. Невяна Пенчева Бъчварова – 493 стр.

Н.с. д-р Васил Мутафов – 495 стр.

ХРОНИКА – CHRONICLE

Катя Митова-Ганева. Хроника за дейността на Регионален исторически музей 2002/2004 – 499 стр.

КНИГОПИС – BIBLIOGRAPHY

Христо Харитонов, Тянка Минчева. Книга за краезнанието – 519 стр.

КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN 2002/2004

Весела Мартинова. Книгообмен за 2002/2004 – 523 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието